Site Loader

Campanie online de conștientizare în rândul proprietarilor de structuri de cazare cu privire la implementarea de măsuri de protecție a mediului în cadrul HoReCa

Despre proiect

Document elaborat în cadrul proiectului PHOENIX – responsabilitate prin economie socială în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia, POCU/449/4/16/128024 , Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă  implementat de Întreprinderea socială – SC SUPER DIGITAL ART SRL prin administratorul de grant (Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania in parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara si Servicii Sociale)

Scopul campaniei este conștientizarea proprietarilor sau factorilor decizionali ai unităților de cazare din bazinul Dornei asupra impactului pe care îl poate avea activitatea economică desfășurată și propunerea unor măsuri prin care să se reducă poluarea mediului.

Beneficiarii campaniei de informare sunt proprietarii sau factorii decizionali ai unităților de cazare, iar al măsurilor de protecția mediului, dacă acestea sunt implementate, sunt comunitatea locală și turiștii cazați.

Campania de conștientizare se desfășoară online. Unitățile de cazare din Vatra Dornei vor primi prin email informații despre cum ar putea reduce impactul negativ asupra mediului în activitatea desfășurată. Adresele de email vor fi preluate de pe internet dacă acestea au fost făcute publice de către unitatea de cazare (de pe site-ul propriu sau de pe alte site-uri destinate activității din turism, de ex.Booking, TripAdvisor).

Introducere

Politica de protecţie a mediului, urmată de un hotel sau restaurant la care se pot include unităţile de tratament, agrement, trebuie urmărită în permanenţă alături de realizarea indicatorilor de încasări sau de gradul de ocupare sau de exploatare.

Rezultatele se pot observa numai dacă se menţin standardele de operare cu reducerea consumurilor de: apă, energie sau combustibili, cu evacuarea resturilor menajere la canal.

Industia ospitalității ca activitate economică, include o diversitate de servicii ce derivă din cele de bază: de informare, cazare, desfacere a preparatelor culinare, a bauturilor alcoolice sau a celor răcoritoare, agrement, divertisment.

Țara Dornelor sau Depresiunea Dornelor este delimitată spre sud-est de rama Munților Bistriței , la nord-est de Masivul Giumalău , la sud de peretele Călimanului și la nord de Munții Suhard , iar spre vest de Munții Bârgăului.

De-a lungul timpului, aici s-au înființat mai multe arii protejate, cea mai mare parte a acestora făcând parte din rețeaua europeană “Natura 2000”.

Arii protejate de interes național

a.Rezervații naturale sau arii de gestionare a habitatelor și/sau speciilor (majoritatea ariilor protejate din zonă) – Categoria IV IUCN (administrate în principal pentru conservarea prin intervenții de gospodărire)

b.Rezervații științifice sau rezervații naturale stricte – categoria I IUCN (arii protejate administrate în principal în scop științific):

c.Parcuri Naționale – Categoria II IUCN (arie protejată administrată în special pentru protecția ecosistemelor și pentru recreere)

d. Monumente ale naturii – Categoria III IUCN

Arii naturale protejate de interes comunitar

a.Situri de importanță comunitară – protecție, conservare,menținere sau refacere ale unor specii și habitate regiunii biogeografice respective (Regiunea alpină în acest caz)

b. Arii de protecție avifaunistică – vizează aceleași obiective dar sunt focalizate pe speciile de păsări și pe habitatele acesora

 • Rarău – Giumalău

Datorită poziției geografice și a faptului că Țara Dornelor este destinație ecoturistică, este foarte important să protejăm mediul înconjurător . De aceea, fiecare dintre noi ar trebui să fie conștient și să realizeze că orice acțiune are un impact asupra ecosistemelor schimbărilor climatice, pădurilor și comunităților locale.

 Propuneri ale unor măsuri de implementat în unități Horeca

Pe piaţa hotelieră din România şi-a făcut apariţia un nou concept, de green hotel. Conceptul a apărut la nivel mondial în anul 1997 iar hotelurile care adoptă acest concept trebuie să îndeplinească o serie de condiţii.

”Green hotel” sau ”hotel verde” este acel tip de hotel care se focusează pe sustenabilitate în politica de business. Hotelul se diferențiază de alte hoteluri prin grija sa de a reduce emisiile de carbon, utilizarea responsabilă a apei, reducerea risipei și a consumului electric, mai pe scurt încearcă să reducă impactul negativ asupra mediului. Unele hoteluri de acest fel sunt construite din materiale sustenabile și amprenta de carbon este minimă spre zero. Hotelurile verzi sunt similare cu structurile de cazare eco-friendly” sau ”prietenoase cu mediul”.

Se poate observa că marile lanţuri internaţionale sunt preocupate foarte serios de acest aspect şi anunţă o serie întreagă de măsuri care limitează efectele poluante ale existenţei hotelurilor lor. 

Personalul unității de cazare

Principala obligaţie a personalului hotelului, este de a oferi siguranţă turiştilor, confortul, curăţenia, liniştea în timpul nopţii şi servicii de înaltă calitate. Trebuie de asemenea să ţină cont de persoanele cu dizabilități. Principiile de etică impun personalului angajat servirea oaspeţilor, şi nu exploatarea lor.

Personalul reprezintă o cheie importantă în implementarea măsurilor, așa că aceștia vor fi informați asupra măsurilor ce vor fi luate și vor fi instruiți în aceste sens. Trebuie să li se explice despre importanța acestor măsuri și consecințele asupra  mediului în caz contrar.

Personalul trebuie educat să:

 • Stingă lumina sau aparatele de aer condiționat/încălzire în camerele neocupate și în celelalte zone atunci când nu se circulă pe acolo
  • Verifice permanent în băi dacă există scurgeri ale apei și să semnaleze aceste aspecte
  • Verifice permanent și să închidă aparatura din hotel atunci când nu este folosită
  • Pună în cameră carduri cu informații despre posibilitatea refolosirii prosoapelor
  • Respecte toate măsurile de reducere a impactului negativ asupra mediului pe care unitatea de cazare le folosește

Apa și energia electrică

Energia electrică este utilizată în procesele de încălzire, răcire, iluminare, circulaţia apelor în cadrul clădirii, şi asigurarea confortului în spaţiul interior. Utilizarea ei are însă impact asupra mediului.

Alte sisteme importante de care trebuie să ținem cont sunt sistemul de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat (HVAC – Heating Ventilation and Air conditioning).

Consumul de apă calculat pentru fiecare turist este destul de ridicat, atât în hotel, cât şi restaurant, înregistrându-se astfel un volum mai mare de ape uzate.

Apa este o resursă esenţială în dezvoltările hoteliere. O utilizează oaspeţii în camere, este utilizată în restaurant la gătit, spălat alimente, zarzavaturi, veselă şi spălătorie, în întreţinerea peisagistică, dar ca agent de răcire în instalaţiile de condiţionare a aerului. Utilizarea ei cu atenţie poate aduce economii importante.

Propuneri de reducere a impactului negativ:

 • Încercați să folosiți surse de energie regenerabilă (energie verde) : sisteme solare fotovoltaice sau pasive pentru încălzirea apei, biogaz, sisteme de transformare a deseurilor in energie, energie eoliană. Dacă aceste surse alternative nu sunt o opţiune, este de dorit alegerea unui furnizor care are o politică activă în creşterea producţiei sale de energie alternativă.
  • Utilizați aparate cu eficiență energetică mare
  • Iluminatul este responsabil cu 20-25% din consumul energetic al clădirii. Arhitectul trebuie să utilizeze la maxim lumina naturală exterioară. Proiectantul nu trebuie să uite să utilizeze peste tot corpuri de iluminat eficiente energetic (în interior lămpi fluorescente cu lumină rece sau caldă iar în exterior lămpi cu sodiu cu presiune redusă), să instaleze detectoare de mişcare, temporizatoare, potenţiometre. Chiar dacă o clădire este deja construită se poate apela la un design care să ajute la folosirea optimă a iluminării naturale (de exemplu, masa din cameră poate fi pusă lângă geam, perdelele folosite să permită pătrunderea luminii în mod optim)
  • Luați în calcul folosirea unor soluţii cum ar fi diferitele sisteme de pompe de căldură, sistemele CHP (Combined Heat and Power) care sunt mult mai eficiente decât centralele termice deoarece produc energie electrică şi în paralel produc şi acel reziduu termic ce asigură necesarul de încălzire al clădirii (energia electrică neutilizată poate fi vândută înapoi în reţeaua electrică; în plus se elimina nevoia de a avea un generator de siguranţă)
  • Țineți cont de eficiența energetică a clădirii și, dacă este nevoie, luați măsuri de creștere a acesteia
  • Pentru acoperișuri folosiți izolații corespunzătoare, iar dacă zona este foarte călduroasă sau însorită folosiți bariere antiradiații. Deasemenea puteți lua în considerare folosirea de acoperișuri ”verzi”. Acoperișul verde este o extensie al unui acoperiș deja existent care include o porțiune rezistentă la apă, un sistem de drenaj, un mediu ușor de creștere și plante

Green roof – acoperiș verde

 • Luați în considerare instalarea unor stații de încărcare electrică lângă unitatea proprie de cazare
  • Apa este o resursă la un preţ relativ  ridicat  şi s-ar putea utiliza sisteme de reciclare a apelor uzate, aşa numitele ape gri (Grey-Water). Apa gri se referă la apele uzate menajere generate în gospodării sau clădiri de birouri din fluxuri fără contaminare fecală, adică toate fluxurile, cu excepția apelor uzate din toalete. Sursele de apă gri includ chiuvete, dușuri, băi, mașini de spălat sau mașini de spălat vase.
  • Utilizarea  unor dispozitive de diminuare a debitului apei în locuri de consum cum ar fi capetele de duş, dispozitive de aerare a debitului de apă la bateriile de chiuvete, volum redus al rezervoarelor WC, baterii şi urinaluri cu senzori în băile restaurantului, sau senzori de umiditate pentru sistemele de irigaţie.
  • Plantele decorative pot fi schimbate cu unele care nu au nevoie de apă foarte multă și rezistă perioade îndelungate

Deșeurile

În afară de apele uzate, pe parcursul vieţii unui hotel se nasc deşeuri în timpul procesului de construcţie, pe parcursul operării hotelului, în timpul renovărilor, la sfârşitul vieţii acestuia sau la schimbarea utilizării clădirii.

Desigur deşeurile ce provin din operare au o pondere foarte mare. Solul este afectat îndeosebi de cantităţile de deşeuri solide, care prin anumite procese fizice şi chimice, pot afecta calitatea acestuia. Modul de colectare şi de depozitare a deşeurilor solide provenite din activităţile desfăşurate va asigura şi menţinerea curată a solurilor.

Propuneri:

 • Pentru managementul eficient, “verde” al acestora este necesară instruirea angajaţilor şi implementarea unor bune practici cum ar fi colectarea pe categorii a acestora şi utilizarea la maxim a potenţialului de vânzare către sistemele de reciclare disponibile în zonă. Categoriile cele mai întâlnite sunt: sticla albă, sticla colorată, metale, hârtie birou şi ziare, carton, plastic, uleiuri de gătit, deşeuri organice.
  • Puneți la dispoziție clienților/turiștilor recipiente și instrucțiuni pentru colectare selectivă
  • Încurajați reciclarea materialelor, iar cele greu de reciclat le puteți dona dacă se pot reutiliza
  • Amenajarea a doua lăzi de gunoi atât pentru deşeurile organice cât şi pentru deşeurile nereciclabile, deoarece hotelul generează cantităţi de deşeuri, atât prin utilizarea resurselor, cât şi prin cele rezultate din resturile aduse de clienţi şi personal şi aruncate apoi la lada de gunoi a unităţii. Restul deşeurilor solide pot fi departajate în deşeuri organice, cele rezultate din procedeele tehnologice din bucătării şi cele din oficiile bucătarilor, cu resturi de alimente, şi în deşeuri nerecliclabile, adică adevăratul gunoi.

Întreținerea clădirii

Aspectul exterior al hotelului sau restaurantului poate contribui la îmbogăţirea peisajului sau, din contră, la degradare ambientală. 

Interioarele trebuie să beneficieze de un design deosebit, modern, luminos, atractiv, personalizat, care să confere o anume identitate decorativă şi ornamentală structurii turistice.

Propuneri:

 • Verificați periodic toată clădirea pentru a vedea dacă scade eficiența energetică și dacă instalațiile funcționează corect
 • Schimbați la timp filtre, țevi fisurate, reparați geamurile sau ușile pentru a evita pierderea căldurii
 • Dacă este posibil, apelați la un auditor energetic care vă poate sfătui pentru îmbunătățirea eficienței
 • În cazul în care faceți o modernizare a clădirii, luați în considerare folosirea materialelor sustenabile
 • Luați în considerare realizarea unui „acoperiș verde”

Serviciile oferite în cadrul restaurantului

O opțiune foarte bună de sustenabilitate este transformarea restaurantului într-unul de tip ”green restaurant”, adică restaurant verde. 

Restaurantul verde este model de sustenabilitate în care proprietarul ia măsuri pentru reducerea impactului asupra mediului implementând mai multe practici, cum ar fi:

 • Reciclare
  • Opțiuni vegane în meniu
  • Reducerea risipei alimentare
  • Găsirea surselor de energie alternative
  • Gestionarea inventarului pentru a preveni comenzile în plus și degradarea mâncărurilor

Motivele pentru care un restaurant să devină ”green restaurant”:

 • Economii – implementarea măsurilor ecologice poate să vă aducă o serie de economii în afacere. De exemplu, implementarea unui sistem ca Energy Star care monitorizează consumurile energetice și eficiența lor, vă poate arăta cu date exacte ce economie ați făcut în momentul în care ați scos din uz un frigider vechi sau când ați înlocuit becurile obișnuite cu cele economice.
  • Creșterea prețurilor – studiile arată că clienții vor plăti mai mult pentru a mânca în locuri prietenoase cu mediul sau în locurile unde găsesc mâncare cât mai naturală
  • Clienți noi în restaurant – implementând aceste măsuri este posibil să aveți clienți noi care nu v-au ales până în acest moment tocmai din cauza neîncrederii în mâncărurile oferite
  • Creșterea reputației brandului – modelul acesta de restaurant are un impact pozitiv în rândul consumatorilor și crește probabilitatea ca aceștia să vă recomande mai departe
  • Creșterea veniturilor – în majoritatea cazurilor, implementarea măsurilor de sustenabilitate duce la creșterea veniturilor. Chiar dacă prețul produselor crește, consumatorii tot vor cumpăra, iar marja de profit poate fi mai mare. Deasemenea, scăderea cheltuielilor cu energia sau alte cheltuieli inutile duc la economii.

Propuneri

 • Minimizați risipa alimentară

dacă primiți în permanență farfurii cu mâncare neterminată trebuie să luați în considerare reducerea porțiilor,

– încercați să gătiți folosind tot ceea ce se poate dintr-un aliment – ”zero waste cooking”

– îmbunătățiți managementul inventarului la alimente – astfel încercați să comandați doar cât aveți nevoie pentru a evita comenzile prea mari ale alimentelor perisabile

 • Reduceți consumul de energie – restaurantele consumă multă energie în trei domenii: iluminat, refrigerare și aer condiționat/încălzire

instalați aplicații de monitorizare și imbunătățire a consumului de energie (cloud energy)

– folosiți becuri economice cu LED

– instalați senzori de mișcare astfel încât luminile să se închidă atunci când nu sunt necesare

– identificați sursele de consum exagerat și consumatorii neperformanți (unele aparate pot folosi energie electrică dacă există defecțiuni tehnice)

-folosiți o izolare a pereților eficientă pentru a reduce consumul cu aparatele de aer condiționat sau încălzire

 • Procurați mărfuri organice/bio și consumabile reutilizabile

eliminați pe cât posibil folosirea plasticului

– folosiți șervețele textile care se pot spăla  și reutiliza

– achiziționați pe cât posibil materiale reutilizabile

 • Creați un circuit de reciclare a deșeurilor – atunci când deșeurile nu sunt reciclate și sunt aruncate în aceeași pubelă, sunt mai dificil de separat pentru a fi reciclate, dar se pot și contamina devenind astfel nereciclabile, de exemplu o sticlă cu urme de ulei sau combustibil poate păta hârtia, iar aceasta nu mai poate fi reciclată

sortați deșeurile în mod corect, iar cele care pot fi reciclate transportați-le la un centru de colectare

– puteți amplasa recipiente pentru colectare selectivă a deșeurilor sau materiale reciclabile pentru clienți

 • Creați un meniu cu alimente bio

– încercați să vă adresați și segmentelor de clienți vegani, vegetarieni sau cu diferite afecțiuni ce impun un anumit regim. Nu este obligatoriu să schimbați întreg meniul și să renunțați complet la mâncărurile pe care le preparați în mod curent, dar adăugați feluri noi de mâncare vegane în meniu, mai ales cî a devenit un trend în ultima vreme

– căutați la producătorii locali din zonă ingrediente cât mai proaspete și naturale, reducând astfel și impactul asupra mediului, dar și costurile de transport

– pe cât posibil, folosiți în meniu preparate sezoniere cu ingrediente proaspete

– pentru a consuma unele produse în extrasezon, folosiți ingrediente care se pot conserva în mod natural (dulcețuri, gemuri, compoturi, siropuri din fructe, murături, ș.a.)

– puteți avea propria grădină unde să cultivați produsele folosite în mâncăruri sau ghivece mici cu plante aromatice

 • Folosiți ambalaje ecologice
  • Resturile alimentare neutilizabile pot fi transformate în compost

Achiziții – propuneri

 • Creați politici de achiziții sustenabile pe care să le știe toți angajații, mai ales cei care se ocupă de aprovizionare
  • Cumpărați produse din hârtie prietenoase cu mediul – hârtie pentru copiator, hârtie igienică, servețele – există pe piață produse realizate prin reciclare, fabricate fără folosirea unor agenți chimici cum ar fi mercur, certificate FSC (Forest Stewardship Council – Certificarea FSC este in general considerata ca fiind standardul de aur pentru gestionarea forestiera responsabila.)
  • Încercați să achiziționați mobilă reciclată sau fabricată din materiale sustenabile, care au fost vopsite cu substanțe pe bază de apă care nu poluează sau produsă local pentru a nu fi nevoie să fie transportată de la distanțe mari
  • Detergenții folosiți în unitatea dumneavoastră să fie cât mai ecologici – există acum pe piață diverse variante nontoxice și biodegradabile
  • Folosiți cât mai multe produse organice, dar și produse de la micii întreprinzători din zonă certificate bio

Turiștii și camerele unității de cazare – propuneri

 • Amenajați un colțișor la recepție sau într-un spațiu comun o mini-librărie cu ghiduri turistice privind experiențele locale și informații despre zonă, protejarea naturii, hărți și informații despre posibilitatea de a practica diverse sporturi (river rafting), drumeții, plimbări cu bicicleta
  • Dacă aveți posibilitatea oferiți turiștilor biciclete simple sau electrice în detrimentul altor variante mai poluante
  • Oferiți discount-uri organizațiilor ce se ocupă cu protecția mediului, stil de viață sănătos sau nutriție în cazul în care doresc să țină conferințe sau work-shopuri în unitatea dumneavoastră
  • Evitați să oferiți turiștilor veselă din plastic (de exemplu, folosiți pahare din sticlă)
  • Dacă aveți posibilitatea, amplasați stații de încărcare electrice pentru mașinile turiștilor

Materialele utilizate

 • În alegerea unor materiale durabile trebuie să fie luate în calcul aspecte de pe întreg parcursul respectivelor materiale de construcţie. Să fie redusă utilizarea materialelor ce nu mai pot fi reutilizate (ex. marmura), să fie contactaţi numai producătorii cu politici ecologice, să se ţină cont de opţiunile în privinţa utilizării principalelor materiale de construcţii (adezivi, aluminiu, ciment, beton, pardoseli, sticlă, izolaţii, zidărie, metale, rigips, zugrăveli, oţel, finisaje, lemn, cablaje), să fie eliminate substantele toxice (acrylat, azbest, răşini epoxidice, plumb, etc).

Zgomotul

Zgomotul este şi el un factor de risc. Unitățile de cazare nu sunt nici ele diferite de acest aspect al dezvoltării societăţii de consum, dimpotrivă, sunt  generatoare de surse de poluare fonică. Zgomotul este un risc nu numai pentru clienţi, dar şi pentru lucrătorii din acest hotel.

Zgomotele sunt produse, de obicei, de motoarele de pompare a apelor reci şi calde, aparatele frigorifice, instalaţiile de aer condiţionat, rampele de aprovizionare cu materiile prime din structurile de alimentaţie publică şi evacuare a deşeurilor, de staţiile de amplificare a orchestrelor, de câinii vagabonzi din jurul hotelurilor, comportamentul necivilizat al multor turişti, funcţionarea defectuoasă a instalaţiilor sanitare. Toate aceste surse de zgomot sunt puncte negative în funcţionarea hotelului care pot afecta liniştea şi care pot să determine scurtarea sejurului clienţilor fie el de afaceri sau de tranzit.

Pentru a fi controlat zgomotul în interiorul hotelului şi pentru a permite oaspeţilor confortul căutat, ar trebuui ca arhitectul, proiectantul de instalaţii şi constructorul să conlucreze pentru a se încadra în normele admise de regimul hotelier în general în următoarele zone: ferestre, cameră-cameră, baie-baie, baie-cameră, cameră-coridor, ventilatoare, compartimentări, bucătărie-restaurant, bucătărie-săli, partiţii săli, echipamente, iar pentru restaurant să fie respectat în funcţionarea spaţiilor de producţie principiul vecinătăţii imediate sau al drumurilor scurte pentru toate activităţile care au o relaţie comună.

Calitatea aerului şi emisiile

În legătură cu calitatea aerului şi a emisiilor recomandabile ar trebui efectuat un studiu de impact asupra mediului.

Un alt aspect ce ar trebui să fie luat în considerare în hotelul “verde” este legat de utilizarea substanţelor ce pun în pericol stratul de ozon. Nu mai sunt acceptate substanțele CFC şi HCFC. HFC nu pun în pericol stratul de ozon, dar contribuie la efectul de încălzire globală. Principalele astfel de emisii sunt: eliminarea apelor uzate netratate, în surse de apă proaspătă, emisiile de gaze de la cazanele încălzite cu combustibili fosili; eliminarea chimicalelor periculoase în sistemul de canalizare; emisiile de gaze de la vehicule; CFC de la instalaţiile de refrigerare şi condiţionare a aerului; scurgerile de combustibili sau chimicale periculoase pe pământ; mirosurile din bucătării sau spălătorii; zgomotul nocturn din restaurant sau al vehiculelor.

Calitatea aerului din interior este iarăşi un subiect ce ţine de o proiectare de calitate a clădirii. În ce priveşte fumatul, ştim că hotelurile “verzi” sunt întotdeauna non-smoking.

În multe părţi ale globului, eliminarea acestor substanţe este controlată strict de lege. În caz contrar se pot primi amenzi.

Datorită poziționării geografice a Țării Dornelor avem parte de o calitate a aerului crescută. Din acest motiv turiștii aleg această zonă pentru a ieși din zonele urbane supraaglomerate și poluate. Este bine să aplicăm metode de protecția mediului pentru a păstra ceea ce încă mai avem în plus față de alții. Calitatea excepțională a aerului poate fi folosită ca metodă de promovare a unității de cazare.

Concluzii

Schimbările climatice sau încălzirea globală reprezintă cea mai mare provocare de care avem parte la momentul actual. Pentru a limita încălzirea temperaturii cu 1,5°C, ar trebui să scădem emisiile de gaze cu efect de seră cu 7,6% pe an din 2020 până în 2030. Nivelurile de dioxid de carbon regăsit în atmosferă sunt cele mai mari din ultimii 800 000 de ani. Ultima dată când nivelul de dioxid de carbon a fost atât de ridicat, temperatura era mai mare cu 2-3°C decât înaintea erei pre-industriale, iar nivelul mării era cu 15-25 de metri mai mare.

Urmările încălzirii globale sunt:

 (https://www.usgs.gov/centers/wetland-and-aquatic-research-center-warc )

admin

error

Contacteaza-ne pentru a vedea ultimele date disponibile!